Litine

Livarna TITAN, d.o.o. proizvaja visokokakovostno belo temprano litino po najnovejšem tehnološkem postopku v delno avtomatizirani livarni. Srce naše livarne je srednje frekvenčna talilna peč s talilnim procesorjem in kapaciteto 5 ton litine na uro. Litina se homogenizira v 35-tonski kanalni peči, iz katere se polnita dva ulivna avtomata. Kemična sestava se neprestano nadzira z emisijskim spektrometrom. Sodobna tehnologija omogoča, da v najkrajšem času na računalniku sprojektiramo livarsko orodje in ga izdelamo v različnih kakovostnih razredih. Orodje izdelamo po vzorcu ali načrtu izdelka. Na ulivni progi DISAMATIC MK-3 - visokotlačni formarski stroj brez okvirjev z avtomatskim vlaganjem jeder in Konvejer linijo, z dimenzijo okvirjev 460x305x80 (100) - ulivamo enostavne in zahtevnejše oblike od 0.1 kg do 10 kg. Vsi odlitki se čistijo v avtomatski čistilni napravi z jeklenim peskom. Toplotna obdelava se izvaja v sodobni peči DURCHSTOSSANLAGEN, z avtomatsko kontroliranim procesom. Iz bele temprane litine odlivamo različne oblike, od preprostih do zahtevnejših, ki imajo dobre mehanske lastnosti in za katere je kovanje ali plastično preoblikovanje predrago, litje jeklene litine pa oteženo. Vse vrste bele temprane litine je mogoče variti. Zaradi dobre ulivnosti je mogoče ulivati tankostenske zapletene oblike z dobro površinsko kakovostjo in mersko točnostjo. Zaradi relativno visoke trdnosti in žilavosti je material posebno primeren za dinamične in udarne obremenitve. Dobra varljivost materiala EN-GJMW-360-12W (GTW-S 38) odpira nadaljnjo možnost uporabe pri visoko zahtevnih varjenih konstrukcijah. Bela temprana litina ima odlične obdelovalne lastnosti in je odporna proti koroziji in obrabi.

Ulitki bele temprane litine imajo zelo širok spekter uporabe v:

Ulitke dobavljamo po želji, neobdelane ali obdelane. Vse odlitke lahko po načrtih za potrebe neposredne vgradnje obdelamo na sodobnih strojih. Po želji oz. potrebi se proizvodi lahko površinsko zaščitijo z lakiranjem, vročim ali galvanskim cinkanjem. Za zagotavljanje brezhibne kakovosti posamezne operacije ustezno nadzorujemo. Na vseh področjih sledimo svetovnim trendom in skrbimo za neprestan razvoj. Naše prizadevanje prav gotovo potrjuje tudi naša prodajna aktivnost, ki je pretežno usmerjena na zahodni trg.

V Livarni TITAN proizvajamo belo temprano litino v spodaj navedenih kvalitetah:

Oznaka DIN EN 1562 Oznaka materiala Premer preizkušanca v mm Min natezna trdnost N/mm2 Meja plastičnosti 0.2% min Elastičnost% min Trdota HB max
EN-GJMW-360-12W 0.8038 9
12
15
320
380
400
170
200
210
15
2
8
200
200
200
EN-GJMW-400-5 0.8040 9
12
15
360
400
420
200
220
230
8
5
4
220
220
220
EN-GJMW-450-7 0.8045 9
12
15
400
450
480
230
260
280
10
7
4
220
220
220
EN-GJMW-550-4 0.8055 9
12
15
490
550
570
310
340
350
5
4
3
250
250
250